Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szent István intelméből

2008.04.05
Szent István intelmei fiához Imre herceghez - TIZEDIK PARANCSOLAT

A kegyességről és irgalmasságról és a többi erényekről.Az erények gyakorlása díszíti a királyok koronáját és ez a parancsolatok közt a tizedik.

1. §. Mert az erények ura maga a királyok királya. Miként tehát az ő mennyei seregé­nek-teljessége tíz karból áll, akként a te életed forgásában is tíz parancsolatod legyen.

2. §. Legyen a király kegyes, irgalmas és a többi erényekkel megtelt és ékes. Mert a kegyetlenséggel és gonoszsággal fertőzött ki­rály hiába követel magának király nevet, zsarnoknak kell az ilyet mondani.

3. §. Ezért hát, édes fiam, szívem gyö­nyörűsége, jövő sarjadék reménye, kérlek, parancsolom, hogy mindenkor és mindenben kegyességgel eltelve, ne csak szüleid és ro­konaid, vagy fejedelmek, vezérek, gazdagok, szomszédok és honfiak iránt légy jóindulatú, hanem idegenek és mindenki más iránt is, aki hozzád fordul. Mert a kegyesség alkotásai vezérelnek téged a legfőbb boldogságra.

4. §. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, mindig szívedben hordozva az Úr ez intését : Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.

5. §. Türelmes légy mindenkihez; ne csak a hatalmasokhoz, hanem a hatalom­nélküliekhez is.

6. §. Légy végül erős abban, hogy szer­fölött se a jó szerencse föl ne emeljen, se a balszerencse le ne sújtson.

7. §. Légy alázatos is, hogy az Úr téged felmagasztaljon itt és a jövendőben.

8. §. Légy mérsékletes és módfelett sen­kit se büntess vagy kárhoztass.

9. §. Légy szelíd, hogy az igazságnak soha ellen ne szegülj.

10. §. Légy tisztességes, hogy soha senkit szándékosan meg ne gyalázz.

11. §. Légy szemérmes, hogy a bujaság minden mocskát, mint a halál gyötrelmeit, elkerüld.

12. §. Mindezek, amiket föntebb érin­tettem, alkotják a királyi koronát. Náluk nélkül sem itt nem uralkodhat senki, sem az örök királysághoz el nem juthat.

 

A mappában található képek előnézete Szent István