Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Selye János írásából

2008.04.02

Kép

Selye János (1907-1982) magyar tudós,a stresszkutatás atyja.

 

 

 

 

Pár érthető gondolat Selye János Életünk és a stressz című munkájából:

Stressz: az élet során keletkezett kopási folyamat

 

 

A stressz nem egyik-másik szerv elhasználódási fokozata, hanem kopások összessége.

Legfontosabb stresszorok, számos testi betegség okozói: idegfeszültség,lelki zavar,bizonytalanság,céltalanság érzete.

A generális stressz (szervezet általános stressze) hatással van a lokális (helyi) stressz-reakciókra, például hormonokon (pl.:kortikoidokon) át,melyek a gyulladás kifejlődését szabályozzák.
Felhangolt állapotban, mellékvese megnöveli az adrenalin és kortikoidok termelését.
A lokális stressz a gyulladás területéről alarm jelzéseket bocsát ki,hogy a hipofizis közvetítésével a mellékvesét anti-inflammációs kortikoidok termelésére serkentse.

Erős helyi stressz előidézője a generális stressznek. Így a sérülés helyétől távol eső védelmi erőket is mozgásba hozhatja.

Az agyalapi mirigy többet ért a stresszhez, mint maga az értelem.

Stressz ingerlően hat mirigyeinkre. Az embert saját stressz hormonjai megmérgezik.

Egész álló nap, minden egyes tevékenységünk során tudatosan figyelnünk kell a túlzott felhangoltság jeleire-és ha ezek felbukkannak, sietve cselekedni kell.

Ha valaki a késői órákban túlságosan felhangolja magát, akkor a stressz magának követeli az éjszakát. Nehéz vacsora,ital stb.álmatlanságot okoz.

Hibás alkalmazkodás: kiváltott reakció túl gyenge nem biztosít kellő védelmet, vagy túl erős és magunkat károsítjuk a stressz elleni túlzott mozgósítással. Megismerni a működési elvet... és igazítani rajta. Serkenteni a lemaradó szerv működését, lefékezni a megiramodó szerv működését. Csökkenteni vagy növelni a szervezet stresszének egészét. 

 
Szervezetünk védelmi reakciói is beszorulhatnak egy szűk járatba pl.: úgy hogy mindig ugyanazt az eltúlzott hormonális visszahatást hozzák létre, akár megkívánja az adott helyzet, akér nem.
Étrendnek is kondicionáló hatása van a stresszre. A rossz táplálás érzékennyé tesz az anti-inflammációs hormonokkal szemben. Túltáplálás pro-inflammációs hormonok hatását növeli.
Pszichoanalízis gyógyító tevékenysége abban áll, hogy elősegíti adaptálódásunkat a korábbi történésekhez.

 

 

Az embernek találnia kell valamit, amit a terhes gondolatok helyébe illeszt, hogy elűzhesse azokat.
Frissen tanult dolgok bizonyos mértékben elfoglalják a régen megtanult vagy a még megtanulandó dolgok helyét. Emlékezet befogadóképességének határa van. Pszichológiai stressz oka a túlméretezett emlékanyag őrzése.

 

 

 

Ha a test valamely része túlzott megerőltetésnek van kitéve, az érdekelt szerv átmenetileg beszünteti működését szövetállományának leromlása, heveny gyulladás vagy pusztán csak kimerülés következtében. ( Ez a lokalis adaptációs szindróma alarm szakasza. )

Először mindig csak egy szerv válik üzemképtelenné, s ez roppantja össze a teljes emberi gépezetet.

Túl erős generális stressz esetén egész szervezetnek pihenés kell.
Minden embernek megvan a maga saját pihenési és tevékenységi szükséglete.
Szervezet egyetlen részét sem szabad aránytalanul és tartósan dolgoztatni.
Minél gyakrabban változtatjuk tevékenységünket, annál biztosabban óvjuk szerveinket a felörlődéstől.

A betegséget legyőzhetjük, ha felerősítjük a szervezet saját védelmi készültségét a stresszel szemben.

Bosszú a másik emberben felébredt rosszakarat, viszonzásképp azért, amit okoztam neki. Célja, leckét adjunk másoknak, nehogy újból bántsanak.  

Bűntetés gyereknek, feddés is a bosszú árnyalata. Bűntetés-tiltó lecke-ma megtorlással előzi meg a holnapi rosszat. Valaki értelmetlen bosszúszomjas-az önkifejezés kényszerének beteges kielégülése.

Pedagógusoknak ügyelni erre az indulati lehetőségre, amikor az ifjúsággal foglalkoznak. Bosszú, a tanító szándék groteszk eltorzulása. Erényhez köze nincs, megízleli az aki adja és az, aki kapja. Minden fa csak a saját fajtájának magvát termeli.

Egyikünk sem közömbös a bírálattal szemben.

A hála a másik emberben felébredt jókívánság, viszonzásképp azért, amit én tettem érte.

Hála: Az önkifejezés legkülönfélébb fajtáinak közös értékmérője a hála. Mindenki megszerezheti jótékonysága, művészete,tudománya által. Hálaérzet tartós és felhalmozható. A hála akár felénk irányul, akár belőlünk fakad, örömet okoz.
Életvágy kiélést követel. Ha nem vezetjük le, rossz helyen robbanhat ki, vagy gátlások zavarosába vezethet. Az a legnagyobb művészet, hogy vitalitásunkat a természettől megszabott módon és tempóban éljük ki.

 

 

Passzív gyönyörök: evés-ivás,csodálatos festmény,szexuális élvezet. Ezek nem tartós örömök, nem végcél, de fontos cél.

Természet csodáinak passzív öröme nyugalmat ad, kielégítettség érzést, érzelemgazdagságot.

Ha tekintetünket a végtelen nagyra szegezzük, hétköznapi gondjaink semmiséggé törpülnek. Van egyfajta nyugalom és lelki béke, amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat.

Az örömök sosem praktikusak nem szereznek jutalmat. Ők maguk a jutalom. Mély öröm a természethez fűződő bensőséges viszonyból táplálkozik.

Önkifejezéssel elérjük a kiteljesedést és a megelégedést.

Távoli célok a jövendő kiteljesedését szolgálják. Jelen körülményeire kevés hatásuk van, sőt ellentétben is állhat ezekkel.

Végcél megközelítése érdekében cselekedni kell, s körültekintően kiválasztani a cselekvési módot.

Végső cél: személy kifejezze önmagát, kifejezze oly teljesen, amennyire csak szándékának megfelelően lehetséges. Magvető igyekvő fáradtsága és arató öröme kiegyensúlyozódnak benne.

 

 

Megállapítani a stressz tűrő képesség felső határait, majd adaptációs energiáját arra fordítani ami megfelel testi-lelki adottságainak.

Törekvő és tevékeny ember ha nem fejezheti ki magát tevékenysége által, átadja magát abbahagyott tevékenysége gondjainak.

Harcolj mindig, ha a cél nemes, de ne állj ellen ha nem érdemes.

Senki se térjen ki olyan harc elől, amit érdemes megvívnia. És csak olyan célt tűzzön ki maga elé, amit elérhet, különben ingoványba téved. Végül csak akkor érdemes ellenállnia, ha az sikert ígér. A hiábavaló rezisztenciát mindig kerüljük el.Felmérni: valóban az a legjobb amit e percben teszek? Megéri a fáradtságot? Ha tagadó a válasz abbahagyni.

 

(szerk.: Veru)